Ενίσχυση ανέργων για αυτοαπασχόληση και ίδρυση νέων επιχειρήσεων

2021-09-13 15:52

Η δράση «Ενίσχυση ανέργων για αυτοαπασχόληση και ίδρυση νέων επιχειρήσεων που θα δραστηριοποιηθούν στους τομείς προτεραιότητας της RIS3 στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας» στοχεύει στην υποστήριξη επιχειρηματικών ιδεών για αυτοαπασχόληση και ίδρυση πολύ μικρών επιχειρήσεων από ανέργους στις περιοχές Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης και στις υπόλοιπες περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικής Μακεδονίας. Η Δημόσια Δαπάνη της Δράσης, στο πλαίσιο της Δράσης, ανέρχεται. 2.960.000 € και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Kοινωνικό Ταμείο (ΕΤΠΑ) της Ε.Ε.και από Εθνικούς Πόρους. Το ποσοστό ενίσχυσης ανέρχεται στο 100% των επιλέξιμων δαπανών.

H συγκεκριμένη δράση, προβλέπει την παροχή κεφαλαίου κίνησης €14.800,00 για την έναρξη νέας επιχείρησης.
Άνεργοι που έχουν γενηθεί από την 01/01/1991 έως την 31/12/1955
Περίοδος υποβολής από 6/9/2021 έως 15/11/2021.

 

Business Analysis OE
Σύμβουλοι Ανάπτυξης Επιχ/σεων
Καλαποθάκη 20-Θεσσαλονίκη
Τηλ: 2310275100, 2310273888
 

 

Πίσω

Επαφή

BUSINESS ANALYSIS
Καλαποθάκη 20
4ος Όροφος
Θεσσαλονίκη
Kalapothaki 20
Thessaloniki
Greece

Τηλ, tel : (0030) 2310 275100
(0030) 2310 273888
Fax: 2310 267391

© 2013 Όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα

Υλοποιήθηκε από Webnode