Οργάνωση και ανάπτυξη επιχειρήσεων

 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ


Σε ένα έντονο και δυναμικά εξελισσόμενο επιχειρηματικό περιβάλλον, η μελέτη, η συγγραφή και η υλοποίηση Επιχειρησιακών, Στρατηγικών σχεδίων καθώς και πλάνων Μάρκετινγκ αποτελούν επιτακτική ανάγκη για κάθε φορέα και οργανισμό. Για αυτό το λόγο η BUSINESS ANALYSIS εκπονεί μελέτες:

 •  Επιχειρησιακών Σχεδίων (Business Plan)
 •  Στρατηγικών σχεδίων Μάρκετινγκ (Strategic Marketing planning)
 •  Σχέδιο Διαχείρισης και αντιμετώπισης Κρίσεων (Crisis Management)

 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ MARKETING ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ


Η BUSINESS ANALYSIS αναλαμβάνει την συγγραφή και την υλοποίηση και την λύσεων Μάρκετινγκ που αφορούν: Οργάνωση Πωλήσεων, Εταιρικό Προφίλ και Έρευνα Αγοράς.

 •  Οργάνωση Πωλήσεων Η BUSINESS ANALYSIS αναλαμβάνει την οργάνωση και την στελέχωση δικτύων πωλήσεων για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.
 •  Εταιρικό Προφίλ. Το εταιρικό προφίλ επιχειρήσεων αποτελεί ένα σημαντικό και ουσιαστικό όπλο του μάρκετινγκ, αφού παρουσιάζει στους πελάτες της ίδιας της εταιρείας όλες τις δραστηριότητες της. Ουσιαστικά το εταιρικό προφίλ είναι μια σύντομη παρουσίαση της εταιρείας προς τα έξω. Η BUSINESS ANALYSIS αναλαμβάνει την συγγραφή, την παρουσίαση και ακόμα την προώθηση εταιρικών προφίλ.
 •  Έρευνα Αγοράς Η έρευνα αγοράς που αναλαμβάνει η BUSINESS ANALYSIS αφορά τα προσφερώμενα προϊόντα, υπηρεσίες και ανταγωνιστές του κλάδου όπου δραστηριοποιείται ο εκάστοτε πελάτης.
 •  Διαχείριση Κρίσεων στον τομέα Μάρκετινγκ και Πωλήσεων. Η BUSINESS ANALYSIS αναλαμβάνει τη διαχείριση κρίσεων σε ότι έχει σχέση με τον τομέα του Μάρκετινγκ και των πωλήσεων. Η συγκεκριμένη υπηρεσία είναι αρκετά χρήσιμη όπως για παράδειγμα σε περιπτώσεις πωλητών της εταιρείας οι οποίοι αποχωρούν παίρνοντας μαζί τους ένα μέρος του πελατολογίου τους.
 •  Competitive Intelligence (C.I.) To Competitive Intelligence αποτελεί ένα καινούργιο προϊόν στην Ελληνική αγορά. Το CI έχει να κάνει με τον τρόπο με τον οποίο συλλέγεται, ταξινομείται και διαχέεται η ανταγωνιστική πληροφορία εντός της επιχείρησης. H BUSINESS ANALYSIS με την εμπειρία της έχει τη δυνατότητα δημιουργίας και λειτουργίας τέτοιου τμήματος εντός των επιχειρήσεων. 

 

BUSINESS ANALYSIS IT Solutions


Το IT Solutions αποτελεί μια ολοκληρωμένη λύση πληροφορικής το οποίο απευθύνεται τόσο σε μικρές όσο και σε μικρομεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις. Σκοπός των συγκεκριμένων προϊόντων είναι η καλυτέρευση των ενδοεπιχειρησιακών λειτουργιών τους μέσα από: την σωστή επιλογή και χρήση της πληροφορίας και της τεχνολογίας, σε συνδυασμό με τις εταιρικές διαδικασίες και το ανθρώπινο δυναμικό.
Το BUSINESS ANALYSIS IT Solutions περιλαμβάνει:

 •  Πλάνο Διαχείρισης της Πληροφορίας και της Τεχνολογίας (Πληροφοριακά Συστήματα)
 •  Ανάλυση της αγοράς πληροφορικής και προτάσεις σχετικά με την τεχνολογία η οποία ‘ταιριάζει’ στις ανάγκες της εκάστοτε εταιρείας
 •  Ανάλυση της ροής της πληροφορίας και των επιμέρους διαδικασιών της εταιρείας, για την υλοποίηση ‘μεγάλων’ εφαρμογών όπως για παράδειγμα ERP.
 •  Διοίκηση Έργων Πληροφορικής (Project Management)
 •  Ανάλυση και Παρουσίαση του κλάδου Πληροφορικής των Βαλκανικών χωρών.
 •  Change Management
 •  Δυνατότητα διεξαγωγής σεμιναρίων στο χώρο της επιχείρησης ή της BUSINESS ANALYSIS, σχετικά με τα πληροφοριακά συστήματα και τις ανάγκες εκπαίδευσης του προσωπικού της. 
 •  Εξεύρεση στελεχών στο χώρο της ΠληροφορικήςΟι συγκεκριμένες υπηρεσίες μπορούν να υλοποιηθούν τόσο μεμονωμένα όσο και σαν προσφορά- πακέτο υπηρεσιών.

Επαφή

BUSINESS ANALYSIS
Καλαποθάκη 20
4ος Όροφος
Θεσσαλονίκη
Kalapothaki 20
Thessaloniki
Greece

Τηλ, tel : (0030) 2310 275100
(0030) 2310 273888
Fax: 2310 267391

© 2013 Όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα

Υλοποιήθηκε από Webnode