Νέα

 • 2021-09-13 15:52

  Ενίσχυση ανέργων για αυτοαπασχόληση και ίδρυση νέων επιχειρήσεων

  Η δράση «Ενίσχυση ανέργων για αυτοαπασχόληση και ίδρυση νέων επιχειρήσεων που θα δραστηριοποιηθούν στους τομείς προτεραιότητας της RIS3 στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας» στοχεύει στην υποστήριξη επιχειρηματικών ιδεών για αυτοαπασχόληση και ίδρυση πολύ μικρών επιχειρήσεων από ανέργους στις περιοχές Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης και στις υπόλοιπες περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικής Μακεδονίας. Η Δημόσια Δαπάνη της Δράσης, στο πλαίσιο της Δράσης, ανέρχεται. 2.960.000 € και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Kοινωνικό Ταμείο (ΕΤΠΑ) της Ε.Ε.και από Εθνικούς Πόρους. Το ποσοστό ενίσχυσης ανέρχεται στο 100% των επιλέξιμων δαπανών.

  H συγκεκριμένη δράση, προβλέπει την παροχή κεφαλαίου κίνησης €14.800,00 για την έναρξη νέας επιχείρησης.
  Άνεργοι που έχουν γενηθεί από την 01/01/1991 έως την 31/12/1955
  Περίοδος υποβολής από 6/9/2021 έως 15/11/2021.

   

  Business Analysis OE
  Σύμβουλοι Ανάπτυξης Επιχ/σεων
  Καλαποθάκη 20-Θεσσαλονίκη
  Τηλ: 2310275100, 2310273888
   

   

 • 2021-07-30 10:47

  Startup, χρηματοδότηση και ΕΣΠΑ 2021 Στήριξη Νεοφυών Επιχειρήσεων

  Startup, χρηματοδότηση και ΕΣΠΑ 2021, Στήριξη Νεοφυών Επιχειρήσεων 

  έχεις Startup και έχεις ανάγκη χρημάτων λόγω κρίσης; 

  Μια νέα δράση είναι για εσένα, startup, ΕΣΠΑ και COVID - 19!!! 

  Η νέα δράση, προϋπολογισμού 60 εκ/€ με τίτλο «Στήριξη Νεοφυών Επιχειρήσεων Εθνικού Μητρώου Elevate Greece για την αντιμετώπιση της πανδημίας Covid-19», στοχεύει στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας & της ρευστότητας των νεοφυών & καινοτόμων μικρομεσαίων επιχειρήσεων (που δραστηριοποιούνται σε τομείς της Έξυπνης Εξειδίκευσης- RIS3) του Εθνικού Μητρώου Νεοφυών Επιχειρήσεων «Elevate Greece», υπό τις αντίξοες συνθήκες της κρίσης του COVID-19, η οποία επιδεινώθηκε λόγω της παρατεταμένης έξαρσης της νόσου στους ΚΑΔ που έχουν πληγεί. H ενίσχυση θα πραγματοποιηθεί με τη μορφή μη επιστρεπτέας ενίσχυσης (κεφάλαιο κίνησης), ώστε οι επιχειρήσεις να παραμείνουν βιώσιμες & να μη χαθούν θέσεις εργασίας.

   

  Η δημόσια χρηματοδότηση καλύπτει Κεφάλαιο Κίνησης έως 80% των εξόδων της επιχείρησης για το έτος αναφοράς (2019 ή 2020) με ελάχιστο ποσό επιχορήγησης τα 5.000 ευρώ & μέγιστο τα 100.000 ευρώ.

   

  Ειδικότερα, ο υπολογισμός του αναλογούντος κεφαλαίου κίνησης (δημόσια χρηματοδότηση), προκύπτει από το άθροισμα των δηλωθέντων ποσών των πεδίων του έντυπου Ε3 του προηγούμενου έτους (χρήση 2019 ή 2020): 102, 202, 181, 281, 481185, 285, 485 πολλαπλασιαζόμενο με 80%.

   

  Δικαιούχοι της Δράσης: 

   

  Nα είναι εγγεγραμμένες στο Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων/Ε.Μ.Ν.Ε. Elevate Greece, www.elevategreece.gr που συστάθηκε & τηρείται στη Γενική Γραμματεία Έρευνας & Καινοτομίας, Διεύθυνση Υποστήριξης Δράσεων Έρευνας & Καινοτομίας/Τμήμα Γ’ Καινοτομίας

  H δραστηριότητα της επιχείρησης να είναι συμβατή με τομέα της εθνικής στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης RIS3

  Nα είναι πολύ μικρές, μικρές ή μεσαίες επιχειρήσεις, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα I του Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014

  Nα έχουν κάνει έναρξη έως την 31/12/2020

  Σχέδια & Επιδότηση

   

  Σχέδια από 5.000€ έως 100.000€

   

   

  Επιδότηση 

   

  100%

   

   

  Περίοδος Υποβολής 

   

   

  16/3/2021- 30/09/2021

   

 • 2017-06-12 13:12

  Πρόσκληση της Δράσης «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης- B’ Κύκλος»

  Πρόσκληση της Δράσης «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης- B’ Κύκλος»


  Η Business Analysis-Σύμβουλοι Επιχειρήσεων σας ενημερώνει για την δημοσίευση πρόσκλησης της Δράσης «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης- B’ Κύκλος» του ΕΣΠΑ.

  Η αναλυτική ανακοίνωση επισυνάπτεται στο παρών email.

  Επιγραμματικά:

  Α) Το πρόγραμμα “ Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης - B’ Κύκλος ” περιλαμβάνει επιδότηση 100% για δαπάνες μηχανολογικού εξοπλισμού, ανακαίνισης επαγγελματικού χώρου, ασφαλιστικών εισφορών, λειτουργικών και μισθολογικών εξόδων για επενδύσεις από 5.000€-25.000€. 
   Ουσιαστικά αποτελεί επανάληψη του αντίστοιχου προγράμματος του πρώτου κύκλου 2016 με κάποιες διαφοροποιήσεις ως προς τις προυποθέσεις ένταξης και τις ημερομηνίες κατάθεσης.

  Είμαστε στην διάθεση σας για οποιαδήποτε σχετική διευκρίνιση για την διαμόρφωση της επένδυσης σας,την υψηλή βαθμολογία της και την επίτευξη χρηματοδότησης.

   

 • 2017-04-18 17:25

  EN 15224:2012 ΥΛΟΠΟΊΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΎΠΟΥ ΑΠΌ ΤΗΝ BUSINESS ANALYSIS

  H BUSINESS ANALYSIS CONSULTANTS υλοποίησε για πρώτη φορά στην Ελλάδα  με επιτυχία το πρότυπο EN 15224:2012 στο κέντρο εξωσωματικής γονιμοποίησης EMBRYOLAB. Η συγκεκριμένη υλοποίηση πραγματοποιήθηκε παρουσία του φορέα πιστοποίησης ποιότητας BUREAU VERITAS και του ΕΣΥΔ για την διαπίστευση του φορέα σύμφωνα με το πρότυπο EN 15224:2012. Πρέπει να τονιστεί πως το συγκεκριμένο πρότυπο αποτελεί κανονιστική υποχρέωση για όλα τα κέντρα εξωσωματικής γονιμοποίησης. 

 • 2016-07-18 11:05

  H Business Analysis στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία» -ΕΠΑνΕΚ, ΕΣΠΑ (2014-2020)

  Η Business Analysis ανέλαβε την υποβολή φακέλων συμμετοχής στις τρεις από τις τέσσερις δράσεις του ΕΠΑνΕΚ ΕΣΠΑ (2014-2020). Θεωρούμε υποχρέωση να ευχαριστήσουμε τους πελάτες μας για την μεγάλη συμμετοχή στα προγράμματα του ΕΣΠΑ αλλά και για την εμπιστοσύνη στην Business Analysis να αναλάβει την κατάρτιση και υποβολή και παρακολούθηση των επιχειρηματικών τους σχεδίων.

 • 2015-05-12 10:48

  ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΡΙΣΗ

   

  Η κρίση ήδη διανύει τον 6 χρόνο «δοκιμάζοντας» επιχειρηματίες και επιχειρήσεις, διαμορφώνοντας νοοτροπίες και αλλάζοντας την λειτουργία και τις κατευθύνσεις τους.

   

  Παρόλο το γενικό κλίμα απαισιοδοξίας και ανασφάλειας η νέα επιχείρηση αποτελεί και πάλι την ελπίδα για κάτι καινούργιο, ίσως και άμεσα κερδοφόρο που θα αλλάξει το εργασιακό τέλμα των νέων (αλλά και των μεγαλύτερων) και θα δώσει την ευκαιρία για δημιουργία και επαγγελματική αποκατάσταση.

   

  Σύμφωνα με έρευνα του ΙΟΒΕ στην Ελλάδα 2012-13 πάνω από 450.000 άτομα, που αντιστοιχούν στο 6,5% του ενεργού πληθυσμού (ηλικίες 18-64 ετών), βρίσκονταν σε φάση εκκίνησης επιχειρηματικής δραστηριότητας το 2012.

   

  Εξετάζοντας την θέση της νέας επιχείρησης στην διάρκεια της κρίσης για την εξαγωγή σωστών συμπερασμάτων θα πρέπει να αναλυθούν οι αιτίες, οι δράσεις και οι προοπτικές λειτουργίας της.

   

  Στην περίοδο κρίσης οι αιτίες, οι δράσεις και οι προοπτικές ίδρυσης και λειτουργίας της νέας επιχείρησης διαφοροποιούνται σε σημαντικό βαθμό σε σύγκριση με την προ κρίσης περίοδο χωρίς να σημαίνει ότι είναι πάντα αρνητικές.

   

   

  Αιτίες ίδρυσης νέας επιχείρησης στην κρίση

   

  Υψηλή ανεργία

   

  Με την καταγεγραμμένη ανεργία  να παραμένει σε υψηλά ποσοστά του 25,7% 1ος/2015 (27,2% τον Ιανουάριο του 2014!) τα ποσοστά των ανθρώπων που αναζητούν κάποια διέξοδο στο εργασιακό τέλμα που έχουν περιέλθει είναι εξίσου αυξημένα.

   

  Η πραγματική ανεργία είναι δραματικά υψηλότερη αν αναλογιστεί κάποιος ότι στους ανέργους δεν περιλαμβάνονται οι επιχειρηματίες άνεργοι μετά το κλείσιμο της επιχείρησης τους, όσοι άνεργοι δεν ανανεώνουν πλέον την κάρτα ανεργίας, όσοι σχεδόν «εργάζονται» κάνοντας δύο-τρία μεροκάματα τον μήνα κλπ

   

  Χαμηλές παραμένουν και οι προοπτικές δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας, αφού, η Ελλάδα καταγράφει ένα από τα χαμηλότερα ποσοστά επιχειρήσεων "υψηλής ανάπτυξης", όσον αφορά στις προοπτικές δημιουργίας απασχόλησης. Μόλις το 2,8% των νέων επιχειρηματιών προσδοκούσε το 2011 ότι το εγχείρημά τους θα δημιουργούσε περισσότερες από 20 θέσεις εργασίας μετά από μια πενταετία, ενώ τρεις στους τέσσερις δήλωσαν ότι προσδοκούσαν να απασχολήσουν το πολύ έως πέντε νέους εργαζόμενους.

   

  Η μείωση των μισθωτών θέσεων εργασίας ασκεί μια σημαντική πίεση στους ανέργους για προώθηση στην εξαναγκασμένη επιχειρηματικότητα.

   

  Ποιότητα και αμοιβές θέσεων εργασίας

   

  Οι θέσεις εργασίας έτσι όπως έχουν διαμορφωθεί από την κρίση (αρμοδιότητες, ωράρια, συνθήκες κλπ) αλλά και οι χαμηλές αποδοχές οι οποίες δεν μπορούν να εξασφαλίσουν συνήθως ούτε τις βασικές ανάγκες του εργαζόμενου οδηγούν πολλούς στο να σκέφτονται την δική τους επιχείρηση ως διέξοδο και επαγγελματική ευκαιρία.

   

   

  Απόδοση και ανασφάλεια των χρηματικών διαθεσίμων

   

  Αφενός τα χαμηλά επιτόκια των καταθέσεων και αφετέρου η αβεβαιότητα για την ασφάλεια των καταθέσεων αυτών αποτελούν έναν πρόσθετο λόγο ώστε να διατεθούν κεφάλαια στην επιχειρηματικότητα.

  Κάποια χρόνια πριν (την κρίση) οι αποδόσεις των καταθέσεων αποτελούσαν ένα σημαντικό πρόσθετο εισόδημα ή σε μεγαλύτερα κεφάλαια και το μοναδικό εισόδημα που εξασφάλιζε μια άνετη διαβίωση . Τώρα δεν ισχύει τίποτε από τα παραπάνω * οπότε και τα κεφάλαια αυτά πρέπει να επενδυθούν είτε στην επιχειρηματικότητα είτε να παραμείνουν σε τραπεζικές καταθέσεις (ειδικά του εξωτερικού) με μηδενική σχεδόν απόδοση *.

  * (υπάρχουν τράπεζες εξωτερικού πχ στην Ελβετία, στη Σουηδία και στην Δανία στις οποίες ισχύει «αρνητικό» επιτόκιο, δηλαδή όχι μόνο δεν δίνονται τόκοι για τις καταθέσεις αλλά πρέπει να καταβληθεί και κάποιο ποσό ως φύλακτρα για την αυξημένη ασφάλεια των κεφαλαίων)

  * (αξίζει να ενδεικτικά να επισημάνουμε ότι στην Ελλάδα ένα κεφάλαιο 500.000€ (σε προθεσμιακές 3μηνες ) πλέον αποδίδει τόκο περίπου 700 ευρώ το μήνα (μετά την αφαίρεση του φόρου) όσο δηλαδή ο μισθός ενός χαμηλόμισθου υπαλλήλου!

   

   

  Δράσεις

   

  Κατεύθυνση νέων επιχειρηματιών στην καινοτομία

   

  Την τελευταία πενταετία όλο και συχνότερα νέες μικρές επιχειρήσεις στρέφονται στην καινοτομία για λόγους που είναι εμφανής και δικαιολογημένοι.

   

  Αφενός η ηλικία και οι γνώσεις των νέων επιχειρηματιών και αφετέρου η έλλειψη χρημάτων επένδυσης για διαφήμιση και μερίδιο αγοράς σε κορεσμένους κλάδους οδηγούν πολλούς νέους επιχειρηματίες στην λειτουργία καινοτομιών εταιρειών με σύγχρονες δραστηριότητες, συνεργασία με ξένες χώρες και εφαρμογή νεοτεριστικών μεθόδων.

   

  Το 2011 μια στις τρεις νέες επιχειρήσεις κατέγραφε κάποια μορφή καινοτομίας ή/και χαμηλή ένταση ανταγωνισμού, κατατάσσοντας την Ελλάδα στην 8η θέση μεταξύ των χωρών που στηρίζουν την καινοτομία.

   

  Στροφή στον πρωτογενή τομέα

   

  Ο πρωτογενής τομέας στην Ελλάδα αφενός έχει το συγκριτικό πλεονέκτημα                ( αγροτική παράδοση, πλούσια εδάφη, μεσογειακό κλίμα, αυξημένη ηλιοφάνεια κτλ) και αφετέρου μπορεί να διοχετεύει μεγάλο ποσοστό της παραγωγής του στις εξαγωγές και σε ευνοϊκές τιμές.

   

  Έτσι λοιπόν είναι λογικό να αποτελεί πόλο έλξης των νέων επιχειρηματιών που αναζητούν ένα σίγουρο εισόδημα.

  Παρόλες τις ευνοϊκές συνθήκες του πρωτογενή τομέα για το «επιχειρείν» αποτελεί και μια πρόκληση, ένα δύσκολο «άλμα» για τους επίδοξους επιχειρηματίες-αγρότες  εφόσον καλούνται να ασχοληθούν με ένα αντικείμενο και με ένα απαιτητικό τρόπο ζωής που μέχρι τώρα δεν γνώριζαν.

   

   

  Σύμφωνα με την ετήσια έρευνα για την επιχειρηματικότητα του ΙΟΒΕ, το 2012 ένα 3,5% των νέων επιχειρηματικών εγχειρημάτων κατευθύνονταν στον πρωτογενή τομέα ενώ ένα 19,8% στη μεταποίηση (αθροιστικά παραπάνω από 1 στους 5).

   

  Προοπτικές

   

  Ορθολογική διαχείριση και περιορισμός δαπανών

   

  Οι επιχειρήσεις που ιδρύθηκαν εν μέσω κρίσης χαρακτηρίζονται απ’ αυτήν και ως προς την λειτουργία τους και ως την νοοτροπία τους.

   

  Τα περιορισμένα κεφάλαια, ο αποκλεισμός δανεισμού από τις τράπεζες,  η δυστοκία της αγοράς και η ανασφάλεια της κρίσης έχουν αποτέλεσμα οι νέες επιχειρήσεις από την αρχή της λειτουργίας τους να διαχειρίζονται τα διαθέσιμα τους με εγκράτεια και τα έξοδα τους με ορθολογισμό κάτι που αρχικά θα τις ισχυροποιήσει αλλά και στο μέλλον θα τις προφυλάξει από ταμειακές δυσχέρειες.

   

  Εξωστρέφεια και εξειδίκευση

   

  Η δοκιμαζόμενη Ελληνική αγορά και αδυναμία κάλυψης της δραστηριότητας εγχώριων των επιχειρήσεων ωθούν όλο και περισσότερους στην εξωστρέφεια και στην έρευνα για αγορές του εξωτερικού με περισσότερες δυνατότητες.

   

  Η εξωστρέφεια δεν περιορίζεται μόνο στην εύρεση αγοράς για εξαγωγή προϊόντων και υπηρεσιών αλλά και στην συνεργασία και εξειδίκευση με επιχειρήσεις και φορείς του εξωτερικού για ανταλλαγή τεχνογνωσίας και ανάπτυξης.

 • 2015-03-19 12:17

  ΥΠΕΡ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

  ΥΠΕΡ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

   

   

  Πολλά έχουν γραφτεί κατά καιρούς για την γειτονική Βουλγαρία η οποία παρουσιάζεται σαν φορολογικός και επιχειρηματικός «παράδεισος» . Ειδικά την προηγούμενη πενταετία πλήθος μικρομεσαίων επιχειρήσεων ιδρύθηκε ή μεταφέρθηκε στην γειτονική χώρα για πραγματικούς ή «φορολογικούς» λόγους. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι το 2011 απόδωσαν φόρο στην Βουλγαρία 3.800 επιχειρήσεις Ελλήνων όταν πριν από την κρίση μετά βίας αριθμούσαν μερικές εκατοντάδες.

   

  Η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν συνθήκες και παράμετροι που δεν είναι ευρέως γνωστοί και μπορούν να παίξουν καθοριστικό ρόλο στην καλή λειτουργία και στο πραγματικό οικονομικό όφελος από την δραστηριότητα στην Βουλγαρία.

   

  Στο συγκεκριμένο άρθρο θα παρατεθούν 5 από τους πιο διαδεδομένους λόγους λειτουργίας επιχείρησης στην Βουλγαρία από τους Έλληνες ώστε ( ειδικά οι μελλοντικοί ή νέοι επιχειρηματίες) πριν την οριστική απόφαση τους να έχουν λάβει υπόψιν τους όλες τις παραμέτρους.

   

  1.       Χαμηλός φορολογικός συντελεστής

   

  Όντως o φορολογικός συντελεστής στη Βουλγαρία είναι 10%, ο χαμηλότερος μεταξύ των χωρών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά αυτός είναι εταιρικός φόρος.

   

  Για να εισπράξει ο επιχειρηματίας τα κέρδη της επιχείρησης του πρέπει να καταβληθεί και ένα 5% επί των κερδών αυτών ως φόρος μερισμάτων ή ιδιωτικοποίησης κερδών (αντίστοιχος φόρος μερισμάτων υπάρχει και στην Ελλάδα 10% στις κεφαλαιουχικές εταιρείες) .

   

  Συμπέρασμα: Ο συνολικός εταιρικός φόρος και διανομής του στους ιδιοκτήτες είναι 10%+5% ενώ οι αντίστοιχοι φόροι στην Ελλάδα είναι 26%+10%.

   

  2.       Χαμηλόμισθο εργατικό δυναμικό

   

  Ο κατώτατος μισθός στην Βουλγαρία διαμορφώθηκε από 1/1/2015 στα 360 λέβα δηλαδή περίπου 185€. Ο επιχειρηματίας βέβαια για κάποιον υπάλληλο με μια κάποια «εξειδίκευση» δηλαδή γνώση Η/Υ και αγγλικών θα πρέπει να υπολογίζει τον διπλό μισθό περίπου στα 350€.

   

  Συμπέρασμα: Ο κατώτατος μισθός στην Βουλγαρία είναι 3 φορές πιο χαμηλός από την Ελλάδα αλλά η εύρεση καταρτισμένου προσωπικού είναι αρκετά δύσκολη και η εργασιακή νοοτροπία του διαφορετική και λιγότερο παραγωγική από αυτήν στην χώρα μας.

   

  Ειδικά τα στελέχη μεσαίου επιπέδου με κατάρτιση αμείβονται πλέον σχεδόν όσο στην Ελλάδα αν αναλογιστούμε την πτώση των μισθών λόγω της κρίσης( ενδεικτικά αναφέρεται ότι στην Βουλγαρία το 2012 ο μέσος μηνιαίος μισθός στις τηλεπικοινωνίες έφτασε τα 1.724 λέβα δηλαδή  862 € και ο μέσος γενικός στα 731 λέβα δηλαδή τα 365€)

   

  3.       Εισφορές επιχειρηματία - Ο.Α.Ε.Ε.

   

  Οι εισφορές στον «αντίστοιχο φορέα ασφάλισης με τον ΟΑΕΕ» στην Βουλγαρία είναι περίπου στα 65€ το μήνα δηλαδή 130€ το δίμηνο ενώ στην Ελλάδα οι αντίστοιχες εισφορές ξεκινούν από τα 450€ περίπου και αυξάνουν κατά πολύ στην διάρκεια ασφάλισης.

   

  Βάση των συμβάσεων για τις χώρες της Ε.Ε. αναγνωρίζονται τα χρόνια ασφάλισης στην Βουλγαρία για το όριο χρόνων συνταξιοδότησης με αποτέλεσμα  ο ασφαλιζόμενος να συνταξιοδοτείται και από τις δύο χώρες ανάλογα με τα χρόνια που ασφαλίστηκε στην κάθε μια και τις εισφορές που κατέβαλε.

   

  Συμπέρασμα: Οι εισφορές των ελευθέρων επαγγελματιών είναι κατά πολύ χαμηλότερες στην Βουλγαρία με την προϋπόθεση ότι ο ασφαλισμένος έχει σαν «συνήθη» τόπο κατοικίας την Βουλγαρία (πάνω από 183 ημέρες τον χρόνο).

   

  Επίσης οι εισφορές στην Βουλγαρία είναι πολύ χαμηλές αλλά αντίστοιχα είναι και οι συντάξεις (κατώτατη σύνταξη για το 2015 είναι τα 200 λέβα δηλαδή 100€ )!!

   

  4.       Χαμηλό κόστος διαβίωσης

   

  Στο κόστος διαβίωσης δεν υπάρχει σύγκριση αφού η Βουλγαρία είναι η πιο φθηνή χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης αφενός στα ενοίκια, τον ρουχισμό και τα τρόφιμα και αφετέρου η μοναδική που συνορεύει με την Ελλάδα.

   

  5.       Ίδρυση «εικονικής» εταιρείας στην Βουλγαρία για φορολογικούς λόγους

   

  Στην περίπτωση «ίδρυσης» εικονικής επιχείρησης με σκοπό την μειωμένη φορολογία και τα μειωμένα κόστη πρέπει να δοθεί μεγάλη προσοχή από τους νέους επιχειρηματίες και επιφυλακτική στάση στα όσα ακούγονται στο διαδίκτυο και στα διάφορα γραφεία που αναλαμβάνουν τέτοιες ενέργειες.

   

  Τα τελευταία χρόνια έχουν τεθεί σε ισχύ νόμοι και ελεγκτικές διαδικασίες από το Ελληνικό Δημόσιο με σκοπό την εύρεση και φορολόγηση τέτοιων επιχειρήσεων.

   

  Η συνηθέστερη «λύση» που προτείνεται από κάποιους είναι η σύσταση εταιρείας ή μεταφορά της έδρας στη Βουλγαρία με υποκατάστημα στην Ελλάδα και υπόσχονται φορολόγηση των κερδών, που αποκτούν από τις  δραστηριότητες στην Ελλάδα με συντελεστή 10% που ισχύει στη Βουλγαρία.

   Κάτι τέτοιο δεν ισχύει αφού το εγκατεστημένο στην Ελλάδα υποκατάστημα φορολογείται κανονικά για τα εισοδήματα που αποκτά  μέσα στη χώρα μας με συντελεστή 26%  και με συντελεστή 10% στα μερίσματα.

   Επίσης, στις περιπτώσεις αυτές  προτείνουν μετακύλιση κόστους της μητρικής προς το υποκατάστημα/θυγατρική, μέσω  δικαιωμάτων (royalties) ή εξόδων διοικητικής υποστήριξης. Φυσικά, αυτά τα έξοδα οι Ελληνικές αρχές δεν αναγνωρίζουν και σε εξαιρετικές περιπτώσεις δύνανται  να χαρακτηριστούν και εικονικά, διότι η Εταιρεία στη Βουλγαρία δεν έχει καμία δραστηριότητα και είναι μόνο μια νομική οντότητα με αποκλειστικό  σκοπό την φοροαποφυγή. Για τον έλεγχο μετακύλισης κόστους μεταξύ των συνδεδεμένων επιχειρήσεων η Ελληνική  πολιτεία εφαρμόζει σύγχρονες  ελεγκτικές μεθόδους.

   

  Επίσης απαγορεύονται σαφώς οι αποκλειστικές τριγωνικές συναλλαγές και τιμολογήσεις μεταξύ της έδρας και του υποκαταστήματος όπως ορίζεται από την ισχύουσα νομοθεσία.

   

  Συμπέρασμα: Προτείνεται μεγάλη προσοχή ή και αποφυγή τέτοιων εικονικών εταιρειών ειδικά σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις ή σε νέους επιχειρηματίες που δεν έχουν την τεχνογνωσία και τις ειδικές νομικές και λογιστικές γνώσεις για να τις χειριστούν αναλόγως

 • 2015-01-02 12:40

  “ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΔΥΝΑΜΙΚΑ” – ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  Προδημοσίευση που αφορά την προκήρυξη του Προγράμματος
  «ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΔΥΝΑΜΙΚΑ»
   
  Το Πρόγραμμα «ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΔΥΝΑΜΙΚΑ» εντάσσεται στο Επιχειρησιακό
  Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» του
  ΕΣΠΑ 2014 – 2020 και έχει ως βασικό στόχο την αναβάθμιση του επιπέδου
  επιχειρηματικής οργάνωσης και λειτουργίας των ΜΜΕ, στους οκτώ (8)
  στρατηγικούς τομείς της χώρας, προκειμένου αυτές να αξιοποιήσουν τα
  ανταγωνιστικά τους πλεονεκτήματα, βελτιώνοντας τη θέση τους στις εθνικές και
  διεθνείς αγορές.
   
  Οι στρατηγικοί τομείς προτεραιότητας είναι: Αγροδιατροφή / Βιομηχανία Τροφίμων,
  Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ), Υλικά / Κατασκευές, Εφοδιαστική
  Αλυσίδα, Ενέργεια, Περιβάλλον, Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας ΤΠΕ,
  Υγεία.
   
  Οι επιχειρήσεις θα ενισχυθούν προκειμένου να αναβαθμιστούν μέσω της αύξησης
  των επενδύσεων για τον τεχνολογικό και εμπορικό εκσυγχρονισμό τους, την
  υιοθέτηση της χρήσης των ΤΠΕ, την αύξηση του βαθμού τυποποίησης και
  πιστοποίησης των προϊόντων, την ανάπτυξη ποιοτικά ολοκληρωμένων υπηρεσιών,
  τη βελτίωση της ποιότητας προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών. Συγχρόνως,
  με τη μεταφορά τεχνολογίας και τεχνογνωσίας, αναμένεται να ενισχυθούν οι
  ικανότητες του παραγωγικού δυναμικού και να επιτευχθεί η αύξηση της
  ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ.
   
  Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται με το συνολικό ποσό των 50.000.000 € (Δημόσια
  Δαπάνη) και κατανέμεται στις δεκατρείς Περιφέρειες της χώρας ως εξής:
   
  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ (σε €)
   
  Ανατολική Μακεδονία & Θράκη, Κεντρική
  Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική
  Ελλάδα
  30.000.000
  Δυτική Μακεδονία, Ιόνια Νησιά,
  Πελοπόννησος, Βόρειο Αιγαίο, Κρήτη
  7.000.000
  Αττική 9.500.000
  Στερεά Ελλάδα 2.000.000
  Νότιο Αιγαίο 1.500.000
  ΣΥΝΟΛΑ 50.000.000
   
  Η χρηματοδότηση γίνεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ειδικότερα από το
  Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από το Ελληνικό Δημόσιο.
  Καθεστώς ενίσχυσης – Προϋπολογισμός έργων–Διάρκεια έργων
   
  Στο πλαίσιο του προγράμματος ενισχύονται -σύμφωνα με τον υπ’ αριθμ. ΕΕ
  1407/2013 Κανονισμό (De Minimis)- έργα συνολικού προϋπολογισμού ύψους
  επένδυσης (επιχορηγούμενος π/υ) από 20.000€ έως 300.000 €
   
  Το ποσοστό ενίσχυσης των επενδυτικών προτάσεων ορίζεται σε 50% του συνολικού
  προϋπολογισμού της επένδυσης.
   
  Υπάρχει δυνατότητα καταβολής προκαταβολής μέχρι και το 40% της αναλογούσας
  Δημόσιας Δαπάνης έναντι ισόποσης εγγυητικής επιστολής.
   
  Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων έργων ορίζεται σε δεκαοκτώ (18) μήνες
  από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης.
   
  Επιλέξιμοι Φορείς – Προϋποθέσεις Συμμετοχής
   
  Στο Πρόγραμμα μπορούν να υποβάλλουν πρόταση :
  Υφιστάμενες μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, όπως αυτές ορίζονται
  στη Σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ, που δραστηριοποιούνται αποκλειστικά
  στους οκτώ (8) στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας του ΕΠΑνΕΚ (εκτός του
  Τουρισμού): Αγροδιατροφή/Βιομηχανία Τροφίμων, Εφοδιαστική Αλυσίδα, Ενέργεια,
  Περιβάλλον, Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας, Υγεία, Υλικά –
  Κατασκευές, Πολιτιστική – Δημιουργική Βιομηχανία.
  Εξαιρούνται οι δραστηριότητες που δεν στηρίζονται από το ΕΤΠΑ (ΕΚ. 1301/2013)
  και τον Κανονισμό για τις Ενισχύσεις Ήσσονος Σημασίας-De minimis,
  (ΕΚ.1407/2013), καθώς επίσης και οι δραστηριότητες οι σχετικές με την εστίαση, το
  λιανικό εμπόριο και τον τουρισμό.
   
  Οι επιλέξιμες κατηγορίες επιχειρηματικών δραστηριοτήτων οι οποίες θα τύχουν
  επιχορήγησης στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης θα ορισθούν στην προκήρυξή
  της.
   
  Για τις ανάγκες του προγράμματος (και μόνο) χαρακτηρίζεται ως υφιστάμενη,
  επιχείρηση που έχει κλείσει τουλάχιστον μία (1) πλήρη διαχειριστική χρήση.
  Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων που υποβάλλουν
  επενδυτική πρόταση, είναι οι ακόλουθες:
   να λειτουργούν νόμιμα εντός της Ελληνικής Επικράτειας
   να λειτουργούν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές: επιχειρήσεις
  εταιρικού / εμπορικού χαρακτήρα (Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης
  Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία ή Ετερόρρυθμη Εταιρία και Ι.Κ.Ε) και ατομικές
  επιχειρήσεις.
   να μη βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση,
   να μην εκκρεμεί σε βάρος τους ανάκτηση ενίσχυσης
   να διαθέτουν ή να δεσμευθούν ότι θα μεριμνήσουν για τις κατάλληλες υποδομές
  με σκοπό την ελαχιστοποίηση των εμποδίων πρόσβασης ατόμων με αναπηρία,
  όπου αυτό είναι απαραίτητο και αναγκαίο. Ως υποδομές νοούνται τόσο οι
  κτιριακές υποδομές όσο και οι ηλεκτρονικές εφαρμογές που απευθύνονται στο
  πελατειακό κοινό (π.χ. ιστοσελίδες και λοιπές ηλεκτρονικές εφαρμογές όπως
  ηλεκτρονικά σημεία πληροφόρησης ή/και εξυπηρέτησης κ.λ.π.)
   να υποβάλλουν έως μία επενδυτική πρόταση ανά Α.Φ.Μ.
   
  Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής πρότασης οι δημόσιες επιχειρήσεις, οι δημόσιοι
  φορείς ή δημόσιοι οργανισμοί ή/και οι θυγατρικές τους, καθώς και οι εταιρείες στο
  κεφάλαιο ή τα δικαιώματα ψήφου των οποίων συμμετέχουν, άμεσα ή έμμεσα, με
  ποσοστό μεγαλύτερο του είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) οι Ο.Τ.Α. και όλοι οι
  παραπάνω δημόσιοι φορείς μεμονωμένα ή από κοινού.
   
  Επιλέξιμες Ενέργειες
   
   Πιστοποίηση διαχειριστικών Συστημάτων, Σχεδιασμός και Τυποποίηση
   Προβολή -– Προώθηση των επιχειρήσεων σε αγορές στόχους
   Δικαιώματα Τεχνογνωσίας και αξιοποίησή της για την ενίσχυση της
  αποτελεσματικότερης παραγωγής προϊόντων και υπηρεσιών
   Τεχνολογική αναβάθμιση μέσω της αύξησης της χρήσης Τεχνολογίας
   Τεχνική και Συμβουλευτική Υποστήριξη/Καθοδήγηση επιχειρήσεων που θα
  συμβάλει στην βελτίωση της οργάνωσης και παραγωγικότητας των επιχειρήσεων,
  στην υποστήριξη καινοτομικής και τεχνολογικής επιχειρηματικότητας και θα
  υποστηρίζει τον προσανατολισμό προς νέες αγορές
   Κτιριακή αναβάθμιση υποδομών για την λειτουργία σύγχρονων επιχειρηματικών
  δραστηριοτήτων
   Μηχανολογικός Εκσυγχρονισμός
   
  Ως ημερομηνία έναρξης της επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η 1.1.2014, υπό την
  προϋπόθεση ότι δεν θα έχει ολοκληρωθεί το επιχειρηματικό σχέδιο, πριν την
  ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.
   
  Διαδικασία αξιολόγησης
   
  Η Προκήρυξη θα παραμείνει ανοιχτή μέχρις ότου η δημόσια δαπάνη των
  υποβληθεισών προτάσεων καλύψει το διαθέσιμο προϋπολογισμό του
  Προγράμματος, ανά κατηγορία Περιφερειών.
  Οι προτάσεις εξετάζονται με σειρά προτεραιότητας όπως αυτή καθορίζεται από το
  χρόνο ηλεκτρονικής υποβολής της επένδυσης.
  Οι αναλυτικές προϋποθέσεις συμμετοχής, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ο τρόπος
  υποβολής των προτάσεων, η διαδικασία εξέτασης και αξιολόγησης των προτάσεων,
  οι υποχρεώσεις των δικαιούχων στην περίπτωση έγκρισης της αίτησης ενίσχυσης και
  οι λοιποί όροι του Προγράμματος θα περιγραφούν αναλυτικά στον Οδηγό του
  Προγράμματος.
   
  Η προκήρυξη του Προγράμματος, ο Οδηγός εφαρμογής και τα Παραρτήματά του, θα
  αναρτηθούν στις ιστοσελίδες της ΕΥΔ ΕΠΑΕ https://www.antagonistikotita.gr και του
  ΕΣΠΑ www.espa.gr

 • 2014-12-15 16:30

  ΕΣΠΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ 2014

  Προδημοσίευση που αφορά την προκήρυξη του Προγράμματος

   

   

  Το Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας – ΕΥ∆ ΕΠΑΕ – καλεί τους ενδιαφερόμενους να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα: «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ»

  Το πρόγραμμα «Επιχειρηματική Ευκαιρία» συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» του ΕΣΠΑ 2014 – 2020.

   

  ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

   

  Η δράση εντάσσεται στον Άξονα Προτεραιότητας 2 του ΕΠΑΝΕΚ: «Προσαρμογή εργαζομένων,επιχειρήσεων και επιχειρηματικού περιβάλλοντος στις νέες αναπτυξιακές απαιτήσεις», και συγκεκριμένα, στον ειδικό στόχο: 2.1 «Αύξηση της υγιούς νεοφυούς επιχειρηματικότητας και

  αυτοαπασχόλησης» και την επενδυτική προτεραιότητα 8iii: «Αυτοαπασχόληση,επιχειρηματικότητα και δημιουργία επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων πολύ μικρών,μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων».

  Στόχος της δράσης είναι η στήριξη για την ανάπτυξη υγιούς νεοφυούς, επιχειρηματικότητας που θα συνδέεται άμεσα με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

  Για το λόγο αυτό το πρόγραμμα στοχεύει:

   

  ·         Στη δημιουργία νέων, καινοτόμων και βιώσιμων επιχειρήσεων και

  ·        Στην ενίσχυση της απασχόλησης με την πρόσληψη τουλάχιστον ενός ατόμου

   

  ΔΥΝΗΤΙΚΟΙ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

   

  ∆υνητικοί δικαιούχοι της δράσης είναι οι άνεργοι εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕ∆, μέχρι την ημερομηνία έναρξης της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας στη ∆ΟΥ και οι οποίοι δεν ασκούσαν επιχειρηματική δραστηριότητα ή ελευθέριο επάγγελμα από 1/1/2014

  έως και την ημερομηνία προκήρυξης.

   

  ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

   

  Οι επιχειρήσεις που θα συσταθούν στο πλαίσιο των επενδυτικών προτάσεων θα πρέπει:

  ·        Να έχουν κάνει έναρξη στη ∆ΟΥ μετά την ημερομηνία προκήρυξης του Προγράμματος

  ·        Να λειτουργήσουν νόμιμα εντός της Ελληνικής Επικράτειας

  ·        Να λειτουργήσουν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες επιχειρηματικές μορφές: Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρεία, Ετερόρρυθμη Εταιρεία, Ι.Κ.Ε, ατομική επιχείρηση και κοινωνική επιχείρηση.

  ·        Κάθε επιλέξιμο φυσικό πρόσωπο να συμμετέχει στην υποβολή μίας επενδυτικής πρότασης.

  ·        Το επιχειρηματικό τους σχέδιο να αφορά στις επιλέξιμες κατηγορίες επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. Εξαιρούνται οι δραστηριότητες που δεν στηρίζονται από τον Κανονισμό για Ενισχύσεις Ήσσονος Σημασίας – De Minimis (EK 1407/2013).

   

  ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

   

  Τα επιχειρηματικά σχέδια που θα χρηματοδοτηθούν θα πρέπει να έχουν καινοτομικό χαρακτήρα και να αφορούν, κατά προτεραιότητα, στους εννέα (9) στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας του ΕΠΑνΕΚ:

   

   Αγροδιατροφή/Βιομηχανία Τροφίμων

   Εφοδιαστική Αλυσίδα

   Ενέργεια

   Περιβάλλον

   Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) 2

   Τουρισμός

   Υγεία

   Υλικά – Κατασκευές

   Πολιτιστική - ∆ημιουργική Βιομηχανία

   

  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ – ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ

   

  Στο πλαίσιο του προγράμματος ενισχύονται έργα συνολικού προϋπολογισμού ύψους

  επένδυσης (επιχορηγούμενος π/υ) από 25.000,00€ έως 40.000,00€.

  Το ποσοστό ενίσχυσης των επενδυτικών προτάσεων ορίζεται σε 100% του συνολικού προϋπολογισμού της επένδυσης.

  Υπάρχει δυνατότητα καταβολής προκαταβολής μέχρι και το 40% της αναλογούσας ∆ημόσιας ∆απάνης έναντι ισόποσης εγγυητικής επιστολής.

  Η χρηματοδότηση γίνεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ειδικότερα από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από το Ελληνικό ∆ημόσιο.

  Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται με συνολικό ποσό 50 εκατ. € (∆ημόσια ∆απάνη) και κατανέμεται στις περιφέρειες της χώρας ως εξής:

   

  ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΩΝ

   

  Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων έργων ορίζεται σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία της απόφασης ένταξης του επιχειρηματικού σχεδίου.

   

  ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ

   

  1) Λειτουργικές (ενοίκια, λογαριασμοί ∆ΕΚΟ, έξοδα προβολής & διαφήμισης)

  2) Εξοπλισμός, προμήθεια πρώτων υλών και ενδιάμεσων προϊόντων, αποσβέσεις παγίων

  3) ∆απάνες παροχής υπηρεσιών (νομικής, συμβουλευτικής, λογιστικής υποστήριξης και σύνταξης και παρακολούθησης επιχειρηματικού σχεδίου κλπ.)

  4) Ασφαλιστικές εισφορές επιχειρηματία

  5) Μισθολογικό κόστος για νέα/ες θέση/εις εργασίας υπό την προϋπόθεση διατήρησής της/τους μετά το πέρας της επιχορήγησής της/τους.

   

  Η επιλεξιμότητα των δαπανών δύναται να ξεκινήσει από την ημερομηνία προκήρυξης.

   

  ΥΠΟΒΟΛΗ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ -ΕΝΤΑΞΗ – ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

   

  Για την ένταξή τους στο πρόγραμμα οι δυνητικοί δικαιούχοι θα πρέπει να υποβάλλουν προς αξιολόγηση το επιχειρηματικό τους σχέδιο με βάση τη διαδικασία που θα καθοριστεί στην προκήρυξη του Προγράμματος.

  Οι προϋποθέσεις συμμετοχής, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ο τρόπος υποβολής των προτάσεων, η διαδικασία εξέτασης και αξιολόγησης των προτάσεων, η ένταξή τους για χρηματοδότηση, οι υποχρεώσεις των δικαιούχων στην περίπτωση έγκρισης της αίτησης ενίσχυσης και οι λοιποί όροι του Προγράμματος θα περιγραφούν αναλυτικά στον Οδηγό του Προγράμματος.

  Στοιχεία της ∆ράσης είναι δυνατόν να τροποποιηθούν στην προκήρυξη που θα ακολουθήσει την οριστική έγκριση του Προγράμματος από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

  Η αξιολόγηση των επιχειρηματικών σχεδίων θα είναι συγκριτική, βάσει των κριτηρίων που θα οριστούν στην προκήρυξη.

  Οι επιλέξιμες κατηγορίες επιχειρηματικών δραστηριοτήτων οι οποίες θα τύχουν επιχορήγησης στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης θα ορισθούν αναλυτικά στην προκήρυξή της.

  Ως ημερομηνία έναρξης της επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία προκήρυξης της δράσης. Η πραγματοποίηση δαπανών πριν την έκδοση της απόφασης ένταξης γίνεται με αποκλειστική ευθύνη της επιχείρησης και δεν δεσμεύει την απόφαση της ∆ιοίκησης σχετικά με την έγκριση ή μη του σχεδίου.

  Η προκήρυξη του Προγράμματος, ο Οδηγός εφαρμογής και τα Παραρτήματά του, θα αναρτηθούν στις ιστοσελίδες της ΕΥ∆ ΕΠΑΕ https://www.antagonistikotita.gr και του ΕΣΠΑ

   

  www.espa.gr.

 • 2014-10-01 15:23

  A.E.O.( Πιστοποίηση Εγκεκριμένου Οικονομικού Φορέα)

  Η Business Analysis πρωτοστάτησε στην Θεσσαλονίκη και την Β. Ελλάδα στην εφαρμογή και υλοποίηση διαδικασιών για την απόκτηση Πιστοποιητικού Εγκεκριμένου Οικονομικού Φορέα.

  Η ανάγκη διασφάλισης των συναλλαγών που διέπονται από την τελωνειακή νομοθεσία τόσο εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσο και με τρίτες χώρες καθώς και η αναγκαιότητα της συμμόρφωσης των οικονομικών φορέων με συγκεκριμένους κανόνες προστασίας και ασφάλειας οδήγησε την Κοινότητα στον θεσμό του Εγκεκριμένου Οικονομικού Φορέα – A.E.O.

  Το Πιστοποιητικό (Α.Ε.Ο.) αφορά τις όλες τις επιχειρήσεις και τους επαγγελματίες που εμπλέκονται στην τελωνειακή διαδικασία εισαγωγών και εξαγωγών εμπορευμάτων όπως :

  ·        Εκτελωνιστές

  ·        Εξαγωγείς- Εισαγωγείς

  ·        Πράκτορες Μεταφορών

  ·        Κατασκευαστές-Παραγωγούς εμπορευμάτων

  ·        Μεταφορείς

  ·        Διαχειριστές Αποθηκών

Όλα τα άρθρα

Προϊόντα: 1 - 10 από 17
1 | 2 >>

Νέα

 • 2021-09-13 15:52

  Ενίσχυση ανέργων για αυτοαπασχόληση και ίδρυση νέων επιχειρήσεων

  Η δράση «Ενίσχυση ανέργων για αυτοαπασχόληση και ίδρυση νέων επιχειρήσεων που θα δραστηριοποιηθούν στους τομείς προτεραιότητας της RIS3 στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας» στοχεύει στην υποστήριξη επιχειρηματικών ιδεών για αυτοαπασχόληση και ίδρυση πολύ μικρών επιχειρήσεων από ανέργους στις...

 • 2021-07-30 10:47

  Startup, χρηματοδότηση και ΕΣΠΑ 2021 Στήριξη Νεοφυών Επιχειρήσεων

  Startup, χρηματοδότηση και ΕΣΠΑ 2021, Στήριξη Νεοφυών Επιχειρήσεων  έχεις Startup και έχεις ανάγκη χρημάτων λόγω κρίσης;  Μια νέα δράση είναι για εσένα, startup, ΕΣΠΑ και COVID - 19!!!  Η νέα δράση, προϋπολογισμού 60 εκ/€ με τίτλο «Στήριξη Νεοφυών Επιχειρήσεων Εθνικού...

 • 2017-06-12 13:12

  Πρόσκληση της Δράσης «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης- B’ Κύκλος»

  Πρόσκληση της Δράσης «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης- B’ Κύκλος» Η Business Analysis-Σύμβουλοι Επιχειρήσεων σας ενημερώνει για την δημοσίευση πρόσκλησης της Δράσης «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης- B’ Κύκλος» του ΕΣΠΑ. Η...

 • 2017-04-18 17:25

  EN 15224:2012 ΥΛΟΠΟΊΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΎΠΟΥ ΑΠΌ ΤΗΝ BUSINESS ANALYSIS

  H BUSINESS ANALYSIS CONSULTANTS υλοποίησε για πρώτη φορά στην Ελλάδα  με επιτυχία το πρότυπο EN 15224:2012 στο κέντρο εξωσωματικής γονιμοποίησης EMBRYOLAB. Η συγκεκριμένη υλοποίηση πραγματοποιήθηκε παρουσία του φορέα πιστοποίησης ποιότητας BUREAU VERITAS και του ΕΣΥΔ για την διαπίστευση του...

 • 2016-07-18 11:05

  H Business Analysis στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία» -ΕΠΑνΕΚ, ΕΣΠΑ (2014-2020)

  Η Business Analysis ανέλαβε την υποβολή φακέλων συμμετοχής στις τρεις από τις τέσσερις δράσεις του ΕΠΑνΕΚ ΕΣΠΑ (2014-2020). Θεωρούμε υποχρέωση να ευχαριστήσουμε τους πελάτες μας για την μεγάλη συμμετοχή στα προγράμματα του ΕΣΠΑ αλλά και για την εμπιστοσύνη στην Business Analysis να αναλάβει την...

 • 2015-05-12 10:48

  ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΡΙΣΗ

    Η κρίση ήδη διανύει τον 6 χρόνο «δοκιμάζοντας» επιχειρηματίες και επιχειρήσεις, διαμορφώνοντας νοοτροπίες και αλλάζοντας την λειτουργία και τις κατευθύνσεις τους.   Παρόλο το γενικό κλίμα απαισιοδοξίας και ανασφάλειας η νέα επιχείρηση αποτελεί και πάλι την ελπίδα για κάτι καινούργιο,...

 • 2015-03-19 12:17

  ΥΠΕΡ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

  ΥΠΕΡ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ     Πολλά έχουν γραφτεί κατά καιρούς για την γειτονική Βουλγαρία η οποία παρουσιάζεται σαν φορολογικός και επιχειρηματικός «παράδεισος» . Ειδικά την προηγούμενη πενταετία πλήθος μικρομεσαίων επιχειρήσεων ιδρύθηκε ή μεταφέρθηκε στην...

 • 2015-01-02 12:40

  “ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΔΥΝΑΜΙΚΑ” – ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  Προδημοσίευση που αφορά την προκήρυξη του Προγράμματος «ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΔΥΝΑΜΙΚΑ»   Το Πρόγραμμα «ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΔΥΝΑΜΙΚΑ» εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 και έχει ως βασικό στόχο την αναβάθμιση του...

 • 2014-12-15 16:30

  ΕΣΠΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ 2014

  Προδημοσίευση που αφορά την προκήρυξη του Προγράμματος     Το Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας – ΕΥ∆ ΕΠΑΕ – καλεί τους ενδιαφερόμενους να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα: «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ» Το πρόγραμμα «Επιχειρηματική Ευκαιρία» συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο...

 • 2014-10-01 15:23

  A.E.O.( Πιστοποίηση Εγκεκριμένου Οικονομικού Φορέα)

  Η Business Analysis πρωτοστάτησε στην Θεσσαλονίκη και την Β. Ελλάδα στην εφαρμογή και υλοποίηση διαδικασιών για την απόκτηση Πιστοποιητικού Εγκεκριμένου Οικονομικού Φορέα. Η ανάγκη διασφάλισης των συναλλαγών που διέπονται από την τελωνειακή νομοθεσία τόσο εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσο και με...

1 | 2 >>

Επαφή

BUSINESS ANALYSIS
Καλαποθάκη 20
4ος Όροφος
Θεσσαλονίκη
Kalapothaki 20
Thessaloniki
Greece

Τηλ, tel : (0030) 2310 275100
(0030) 2310 273888
Fax: 2310 267391

© 2013 Όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα

Υλοποιήθηκε από Webnode